Rekisteriseloste Ad'eve

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
1. Rekisterinpitäjä
Ad’eve markkinointipalvelut | Bäckbyntie 2 a A 1, 01300 VANTAA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eeva Makkonen, eeva.makkonen @ adeve.fi

3. Rekisterin nimi
Ad’eve sähköpostimarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen uusista palveluista tiedottaminen sekä uusien asiakkaiden hankinta sähköpostimarkkinoinnin välityksellä luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, sähköpostiosoite.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista
internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee,
on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.